Spørsmål & svar

Vanlige spørsmål om faktura

Mottak og betaling av faktura

Jeg har ikke mottatt fakturaen min denne måneden

Sjekk spamfilter og søppelpost

Dersom du ikke har mottatt månedsfaktura fra oss, kan det hende den har havnet i spamfilteret eller i søppelpost i din epost-klient. Merk at dette ofte er to separate kategorier, og vi anbefaler at du sjekker begge. Vi anbefaler på det sterkeste at du legger til vår epost-adresse i adresselisten din (eller i en liste for trygge avsendere) for å sikre at fakturaen aldri sorteres som søppelpost. Det er ditt ansvar å påse at fakturaen mottas som den skal.

Faktura har blitt sendt til en gammel epost-/postadresse

Det er kundens ansvar å oppdatere epost-adresse og postadresse mot vårt kunderegister, og å sørge for at vår faktura kommer frem til innboksen (ikke havner i søppelpost, spam, rotemappe eller lignende). Dersom du ikke mottar faktura fordi du har endret epost-adresse, er det ditt ansvar å sørge for å få tilsendt fakturaen på nytt eller laste den ned på Min Side. Gjør du ikke dette, vil du få en purring på kravet. Vi anbefaler for øvrig å betale via Avtalegiro så man slipper å tenke på å legge inn manuelle trekk hver måned.

Du kan alltid logge inn på Min Side for å se din fulle fakturahistorikk.


Hvem har ansvar for at fakturaen kommer frem til meg?

Svært få norske virksomheter har mulighet til å slå opp adresse i folkeregisteret eller andre registre. Du har selv ansvar for å motta og betale regninger.

Den som skal betale en regning har ansvaret for postgangen i Norge. Det innebærer at du må kontakte oss dersom du mangler en regning eller påminnelse. Enkelte ganger vil også e-postfakturaer feilaktig kunne havne i spamfiltere eller avtalegirotrekk ikke bli trukket fra kontoen din som det skal hvis du mangler dekning. Følg derfor jevnlig med på din konto og spamfiltere dersom du er i tvil.

Fakturaene mine havner i spamfilter/søppelpost, hva gjør jeg?

For å motvirke dette kan dere legge oss til i en adresseliste eller liste over trygge avsendere i deres mailklient. Bruk da våre adresser noreply@iplink.no og faktura@iplink.no. Hvordan dere gjør dette varierer avhengig av klienten, men alle epost-leverandører har gode bruksanvisninger for dette.

Dessverre er epost et noe usikkert leveringssystem. Vi anbefaler på det sterkeste Avtalegiro (man kan sette både beløpsgrense og varsling hver gang Avtalegiro er ankommet, og du kan endre trekket i hele perioden mellom faktura sendes ut frem til forfallsdato), og man kan til enhver til logge inn på Min Side for å se fakturaer og fakturahistorikk.


Hvorfor har jeg fått faktura i Digipost?

Brevfakturaene våre distribueres via Posten. Noen av våre kunder har en avtale med Posten om at brev fra tilbydere med Digipost kan leveres i deres egen Digipost-kasse. Det er en avtale mellom deg og Posten, og ikke noe vi kan oppheve eller kontrollere. Dersom du ønsker å avslutte din Digipost-avtale må du kontakte Posten direkte for dette. Så lenge avtalen din om Digipost er aktiv, vil den derfor automatisk dirigeres dit i stedet. Kunder som ikke har Digipost aktivert vil få fakturaen via vanlig brevpost.


Hvordan betaler jeg fra en utenlandsk bank (IBAN og SWIFT)?

Betalingen gjøres med følgende informasjon:

IBAN: NO4181501428736
SWIFT: DABANO22
Bank (ved behov): Danske Bank

Purring/inkassovarsel

Hvorfor har jeg fått purring/inkassovarsel?

Vi sender kun én purring som også er et inkassovarsel. Det betyr at dersom du ikke betaler purringen, vil saken sendes til vår samarbeidspartner Intrum Justitia for videre innkreving.

Ordinære purringer sendes måneden etter originalfakturaen har forfalt. Det betyr at dersom du ikke betaler fakturaen din som forfaller i midten mai, sender vi purringen i begynnelsen av juni. Vi sender aldri purring før det har gått 14 dager etter forfall på originalkravet.

Jeg har betalt purring forrige måned, og nå får jeg purring denne måneden også
En vanlig feil når man får purring en måned er å la være å betale ordinær månedsfaktura den samme måneden. Siden purringen gjelder originalkravet fra måneden før, er det viktig at du også betaler kravet du har fått tilsendt for inneværende måned. Ellers vil du få purring også neste måned.

Hvorfor har purringen min blitt sendt til Digpost?
Purringene våre distribueres via Posten. Noen av våre kunder har en avtale med Posten om at brev fra tilbydere med Digipost kan leveres i deres egen Digipost-kasse. Det er en avtale mellom deg og Posten, og ikke noe vi kan oppheve eller kontrollere. Dersom du ønsker å avslutte din Digipost-avtale må du kontakte Posten direkte for dette. Vi sender alltid purring i posten, og så lenge avtalen din om Digipost er aktiv, vil den derfor automatisk dirigeres dit i stedet. Kunder som ikke har Digipost aktivert vil få purringen via vanlig brevpost.


Hvorfor har jeg fått brev fra Intrum Justitia?

Vi sender kun én purring som også er et inkassovarsel. Det betyr at dersom du ikke betaler purringen, vil saken sendes til vår samarbeidspartner Intrum Justitia for videre innkreving.

Dersom kravet ditt har gått til Intrum Justitia skal du kontakte dem for betalingsinformasjon og informasjon om kravet. De kontaktes pr. telefon på nummer 23 17 10 60.


Hvorfor har jeg fått purring i Digipost?

Brevfakturaene våre distribueres via Posten. Noen av våre kunder har en avtale med Posten om at brev fra tilbydere med Digipost kan leveres i deres egen Digipost-kasse. Det er en avtale mellom deg og Posten, og ikke noe vi kan oppheve eller kontrollere. Dersom du ønsker å avslutte din Digipost-avtale må du kontakte Posten direkte for dette. Så lenge avtalen din om Digipost er aktiv, vil den derfor automatisk dirigeres dit i stedet. Kunder som ikke har Digipost aktivert vil få fakturaen via vanlig brevpost.

Avtalegiro

Tilbyr dere Avtalegiro og eFaktura?

Vi tilbyr dessverre ikke eFaktura enda, men vi tilbyr Avtalegiro.

Opprette Avtalegiro via nettbank
Dersom du betaler din faktura med nettbank, kan du opprette Avtalegiro der. Enten under betaling av fakturaen, eller fra en egen oversikt over tilbydere av Avtalegiro. For detaljer om hvor i nettbanken du finner dette, må du kontakte din bankleverandør.

Opprette Avtalegiro uten nettbank
Dersom du ikke ønsker å opprette Avtalegiro via nettbank, kan du fylle ut skjema for opprettelse av Avtalegiro her.

Hvor lang tid tar det før Avtalegiro er aktiv?
Det kan ta 3–6 uker fra du oppretter Avtalegiro-avtalen til den er aktiv og faktura trekkes som den skal. Følg derfor med på dine fakturaer. Det vil stå i tilsendt epost at fakturaen trekkes via Avtalegiro, og på selve giroblanketten vil beløpet være krysset ut og markert «AVTALEGIRO». Frem til dette må du betale fakturaene manuelt som vanlig.


Min faktura har ikke blitt trukket via Avtalegiro
Når din faktura ikke har blitt trukket via Avtalegiro må du selv sjekke med banken din hva som har hendt. Ofte er det for lav beløpsgrense eller manglende dekning på trekk-kontoen som er problemet. Vi har ikke mulighet til å se hva årsaken til manglende trekk via Avtalegiro er, vi kan bare se at pengene ikke har kommet inn til oss.

Noen råd om beløpsgrense
En vanlig feil er at kunden har satt alt for lav beløpsgrense. En beløpsgrense på kr 89 er fint om abonnementskostnaden er kr 89 og man satser på å aldri ringe over dette beløpet, men den måneden du var nødt til å ringe et spesialnummer eller måtte ringe noen minutter ekstra til et mobilnummer, vil Avtalegiroen stanse og ikke bli trukket fra din konto selv om beløpet er på kun fem kroner mer enn beløpsgrensen din. Ta derfor forbehold om at telefonbruk ikke alltid kan planlegges, og sett beløpsgrensen høyere. Dersom du bestemmer deg for å ringe en givertelefon en måned er dette flere hundre kroner alene. Vi anbefaler en beløpsgrense på minst kr 500, men anbefaler også å justere denne i forhold til din bruk – ringer du mye, sett en mye høyere grense.

Det er ikke farlig å sette en høy beløpsgrense fordi vi aldri vil trekke mer enn beløpet fakturaen er på. Dersom du er uenig i beløpet du har blitt fakturert, kan du selv kansellere trekket i din nettbank uten at beløpsgrensen din behøver å ta seg av dette.

Forbruk og ringehistorikk

Fakturaen min er høyere enn vanlig denne måneden

Se på detaljene på din faktura for å se hva som har gjort at fakturaen er høyere denne måneden enn andre måneder. Ofte har det blitt ringt mer til mobilnummer enn man trodde, eller man har ringt et spesialnummer (opplysningen, givertelefoner, kundeservice m.m). Ved TV-aksjonen eller nødsituasjoner og naturkatastrofer er det mange som ringer inn sitt bidrag via fasttelefonen, og deretter glemmer at dette vil faktureres neste måned. Husk at fakturaen gjelder forrige måneds ringing.


Hvor finner jeg min ringehistorikk?
For å se din ringehistorikk, logg inn på Min Side for å se din ringehistorikk opp til tre måneder bak i tid. Her kan du se alle anrop som er foretatt.

Jeg vil se ringehistorikk lenger tilbake enn tre måneder
Det er ikke lov for teleoperatører i Norge å oppbevare ringehistorikk i lenger enn tre måneder. Du kan åpne dine eldre fakturaer for å se hvilke generelle destinasjoner du har ringt, men det er dessverre ikke mulig å hente ut detaljert ringehistorikk lenger enn tre måneder bak i tid.

Fakturering ved oppsigelse

Jeg har fått faktura etter oppsigelse

Jeg har fått månedsfaktura etter oppsigelse

Vi etterskuddsfakturerer, og det betyr at alle månedsfakturaer gjelder måneden før. Vi får mange henvendelser fra kunder som har fått faktura den første måneden etter oppsigelsesdatoen deres. Dersom du kikker på teksten i fakturaen, vil du se at fakturaen er for foregående måned, altså din siste aktive måned hos oss. Dersom du ikke betaler din siste faktura, vil du få en purring/inkassovarsel måneden etter dette.

Jeg har fått faktura for manglende retur av utstyr

Våre kunder får tilsendt telefoniadapter på leasingavtale. For de fleste av våre abonnement betaler kunden bare porto for adapteren. Portoen betales når du starter abonnementet og vi første gang sender deg adapter, samt returporto når adapteren skal sendes tilbake til oss når abonnementet avsluttes. Mens du er kunde får du kostnadsfritt bytte adapter som slutter å fungere. Når du bytter adapter, sender vi også med returlapp slik at du kostnadsfritt får returnert adapteren som ikke lenger fungerer. Betingelsen er at alle adaptere vi sender deg returneres til oss både enten når den byttes ut med en ny, eller når kundeforholdet opphører.

Vi går rutinemessig gjennom avsluttede kundeforhold for å sjekke at alt utstyret blir returnert som det skal. Når en eller flere adaptere ikke har blitt returnert, sender vi en faktura med et gebyr for manglende retur.

Jeg ønsker å returnere utstyret nå
Det må du gjerne gjøre! Vi krediterer fakturaen i sin helhet dersom alt uteblitt utstyr returneres til oss. Det er ikke for sent å returnere utstyret bare fordi vi har sendt faktura eller purring på manglende retur. Pass på at du gir oss beskjed om at utstyret er på vei, slik at vi ikke sender kravet videre til inkasso før adapteren kommer frem til oss.

Adresse for retur er:
iplink AS
Postboks 2544 Strømsø
3003 Drammen

Jeg har ikke utstyret lenger, hva gjør jeg?
Adapteren er iplink sin eiendom og skal i henhold til vilkårene returneres til oss ved avsluttet kundeforhold. Dette minner vi om både når du skal få ny adapter tilsendt, og i din oppsigelsesbekreftelse når du avslutter abonnementet. Dersom du har kastet adapteren i søpla eller på andre måter ikke overholdt avtalevilkårene om leasingadapter som du aksepterte da du først bestilte abonnementet, skal du betale gebyret for manglende retur av utstyr.


Jeg har fått faktura for manglende retur av utstyr

Våre kunder får tilsendt telefoniadapter på leasingavtale. For de fleste av våre abonnement betaler kunden bare porto for adapteren. Portoen betales når du starter abonnementet og vi første gang sender deg adapter, samt returporto når adapteren skal sendes tilbake til oss når abonnementet avsluttes. Mens du er kunde får du kostnadsfritt bytte adapter som slutter å fungere. Når du bytter adapter, sender vi også med returlapp slik at du kostnadsfritt får returnert adapteren som ikke lenger fungerer. Betingelsen er at alle adaptere vi sender deg returneres til oss både enten når den byttes ut med en ny, eller når kundeforholdet opphører.

Vi går rutinemessig gjennom avsluttede kundeforhold for å sjekke at alt utstyret blir returnert som det skal. Når en eller flere adaptere ikke har blitt returnert, sender vi en faktura med et gebyr for manglende retur.

Jeg ønsker å returnere utstyret nå
Det må du gjerne gjøre! Vi krediterer fakturaen i sin helhet dersom alt uteblitt utstyr returneres til oss. Det er ikke for sent å returnere utstyret bare fordi vi har sendt faktura eller purring på manglende retur. Pass på at du gir oss beskjed om at utstyret er på vei, slik at vi ikke sender kravet videre til inkasso før adapteren kommer frem til oss.

Adresse for retur er:
iplink AS
Postboks 2544 Strømsø
3003 Drammen

Jeg har ikke utstyret lenger, hva gjør jeg?
Adapteren er iplink sin eiendom og skal i henhold til vilkårene returneres til oss ved avsluttet kundeforhold. Dette minner vi om både når du skal få ny adapter tilsendt, og i din oppsigelsesbekreftelse når du avslutter abonnementet. Dersom du har kastet adapteren i søpla eller på andre måter ikke overholdt avtalevilkårene om leasingadapter som du aksepterte da du først bestilte abonnementet, skal du betale gebyret for manglende retur av utstyr.Bestilling, endring, oppsigelse

Opprettelse og bytte av abonnement

Hvordan bestiller eller bytter jeg abonnement?

For å bestille et abonnement hos oss, endre abonnement, bestille ekstra utstyr eller iplink Soft – enten du er ny eller eksisterende kunde – gå til vårt bestillingsskjema.


Har dere bindingstid/oppsigelsestid?

De færreste av våre abonnement har bindingstid, men noen har muligheten for å inngå dette ved oppstart. Er du usikker på om du har bindingstid, ta kontakt med oss.

Vi har en måneds oppsigelsestid som gjelder fra førstkommende månedsskifte.

For eksempel: Dersom du melder oppsigelse i april, vil din oppsigelsesmåned være mai. Ditt abonnement avsluttes når mai måned er fulløpt.

Vi etterskuddsfakturerer, og det betyr at alle månedsfakturaer gjelder måneden før. Vi får mange henvendelser fra kunder som har fått faktura den første måneden etter oppsigelsesdatoen deres. Dersom du kikker på teksten i fakturaen, vil du se at fakturaen er for foregående måned, altså din siste aktive måned hos oss. Dersom du ikke betaler din siste faktura, vil du få en purring/inkassovarsel måneden etter dette.

Endre informasjon i abonnement

Jeg ønsker å skifte eier på abonnementet mitt

For å skifte eier på et abonnement må det fylles ut et eierskifteskjema. Skjemaet må fylles ut og signeres av begge parter. Merk også at utstyr som tilhører abonnementet skal overleveres ny eier. Eierskifteskjema finner du i PDF-format her.

Dersom noen skal overta nummeret etter dødsfall, sendes øvrig utfylt eierskifteskjema inn sammen med skifte- eller uskifteattest. Dersom dette er vanskelig, ta kontakt med oss på 31 90 05 00, så hjelper vi å ordne opp i det.


Hvordan endrer jeg adresse?

Dersom du skal endre juridisk adresse (altså adressen du er folkeregistrert på) eller post-adresse må du sende oss en epost til faktura@iplink.no eller ringe oss på 31 90 05 00 så hjelper vi deg å ordne det. Vi minner om at det er ditt ansvar å holde adressen oppdatert, da vi dessverre ikke kan drive adressevask for våre kunder. Mottar du ikke et brev som er sendt til adressen du har registrert hos oss, er dette likevel ansett som levert fra vår side.

Vi har også lagt ut en funksjon på Min Side hvor vi ber deg fylle inn nødnummer-informasjon som gjelder ditt nummer. Dette er ikke det samme som juridisk adresse eller post-adresse! Når du oppgir adresser der vil vi overføre informasjonen om adressen du har huket av for i øyeblikket til en database som ruter deg til riktig nødsentral i forhold til den oppgitte adressen. Oppgi der det er mulig alle adresser IP-telefonen du ringer med kan befinne seg på, for eksempel: adressen til hytta, feriehuset, hotellet, en venn, en slektning. Du kan lagre flere alternativ, og huke av for det som stemmer i øyeblikket.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Denne informasjonen er taushetsbelagt og vil kun brukes til nødnummerruting
  • Å fylle inn adresse her er ingen erstatning for å gi informasjon muntlig når man ringer nødnummer. Oppgi alltid hvem, hvor, hva når du ringer nødnummer


Jeg ønsker å endre min reservasjon mot katalogoppføringer

Det er gratis å reservere seg mot katalogoppføringer og opplysningstjenester, og det er gratis å være oppført i dem. Dette velger du selv når du bestiller abonnement. Dersom du ønsker å endre denne innstillingen, ta kontakt på epost faktura@iplink.no eller ring oss på 31 90 05 00.

Har du feil informasjon i oppføringen i telefonkatalogen? Vi leverer kun informasjon til 1881.no, samt trykte kataloger. Dersom du har feil oppføring hos 1881.no kan du ta kontakt med oss for å oppdatere denne. Dersom du har feil informasjon, eller finner din oppføring på andre sider – for eksempel 180.no, kan vi dessverre ikke hjelpe deg. Denne informasjonen har i så fall den aktuelle katalogen fått fra noen andre enn oss. Ta i så fall direkte kontakt med katalogen, så kan de hjelpe deg å finne ut hvor oppføringen kommer fra, samt endre denne.

Oppsigelse

Hvordan sier jeg opp?

Vi aksepterer kun skriftlig oppsigelse. Ingen som jobber hos oss har lov å akseptere oppsigelse via telefon. Det holder å sende oss en epost, send oppsigelsen til faktura@iplink.no. Har du ikke anledning til å sende oss epost kan du sende oss vanlig brevpost, eller få noen du kjenner til å sende epost for deg.

Vår brevpost-adresse er:
iplink AS
Postboks 2544 Strømsø
3003 Drammen

Når vi registrerer din oppsigelse vil du få tilsendt en oppsigelsesbekreftelse. I denne står det nærmere informasjon om oppsigelsestid, deaktiveringsdato og retur av utstyr. Det står også når du kan forvente din siste faktura, som vil komme etter deaktiveringsdato. Vennligst les oppsigelsesbekreftelsen nøye.


Jeg har sagt opp, men ikke fått oppsigelsesbekreftelse

I perioder med stor pågang kan det ta flere dager før vi får sendt ut oppsigelsesbekreftelsen. Dette vil aldri påvirke din oppsigelsestid, som alltid regnes fra mottatt epost eller mottatt brev sin dato.

Dersom du har sagt opp, men ikke mottatt noen oppsigelsesbekreftelse innen 2 uker, ber vi deg umiddelbart sende en kopi av tilsendt oppsigelse eller kontakte oss på telefon 31 90 05 00 så vi kan sjekke at oppsigelsen har blitt korrekt registrert.

Min Side og administrasjon av numre

Hvordan viderekobler jeg mitt telefonnummer?

For å viderekoble ditt telefonnummer, logg først inn på Min Side. Velg deretter «telefonnummer». Velg så den lille blyanten ved siden av nummeret du vil viderekoble for å åpne en dialog for å redigere nummeret.

Velg plusstegnet ved siden av «viderestilling» for å se dine alternativ.

Ubetinget viderestilling betyr at alle samtaler kobles umiddelbart direkte videre til det nummeret du angir i feltet etter. Huk av i ruten dersom du ønsker det, og fyll inn nummeret det skal kobles videre til, trykk deretter lagre.

Avlogget viderestilling (eller pålogget ikke svar) betyr at dersom fastnummeret ditt ikke er mulig å nå (for eksempel hvis adapteren slutter å fungere, eller du logger av din softphone), vil alle samtaler kobles umiddelbart direkte videre til nummeret du angir i feltet etter. Men dersom fastnummeret ditt er mulig å nå, vil samtalen gå til din adapter eller softphone som vanlig. Du kan også fylle inn et antall sekunder du ønsker at det skal ringe på fastnummeret før en eventuell viderekobling skjer, dette gjør du i feltet «Pålogget ikke svar tidsavbrudd». Dersom du ikke ønsker den siste funksjonen kan du fylle inn 999 sekunder i feltet, da vil den i praksis aldri slå inn.

Viderekobling til utenlandske telefonnummer
Det gis ikke anledning til at kunden selv oppretter viderekobling til utenlandsk telefonnummer av sikkerhetsmessige årsaker. For å opprette dette, ta kontakt med oss enten på epost eller via telefon 31 90 05 00.


Hvorfor er telefonnummeret mitt sperret?

Dersom telefonnummeret ditt har blitt sperret uten at du kjenner til årsaken, ta kontakt med oss på telefon 31 90 05 00 så snart som mulig.


Generelt om IP-telefoni

Kan jeg beholde det gamle fastnummeret mitt når jeg går over til IP-telefoni?

Selvfølgelig kan du det!

Overgangen fra gammeldags fasttelefoni over kobberlinjer til IP-telefoni er veldig enkel. Du kan til og med bruke det samme telefonapparatet ditt videre, ved å koble en av våre telefoniadapter mellom din internettrouter og telefonapparatet.


Er det noen negative sider med IP-telefoni?

IP-telefoni er 100% avhengig av å ha en tilkobling til internett, så dersom internettforbindelsen din går ned eller strømmen går, vil også telefonforbindelsen din gå ned.

Ved å legge inn en betinget viderekobling på Min Side kan du velge at dersom ditt fastnummer av en eller annen grunn ikke skal være tilgjengelig (for eksempel dersom internettforbindelsen bryter) skal alle samtaler i det tilfellet viderekobles til for eksempel et mobilnummer. Slik går du aldri glipp av innkommende samtaler, selv om uhellet skulle være ute.


Hvor mye båndbredde tar IP-telefoni?

VOIP bruker ulike codecer. Vi tar nå utgangspunkt i den vanligste og generelt ansett som den beste som er G711. Det er også codecen som tar størst båndbredde. Det finnes noen som kan ned til halvere (og mer) størrelsen på pakkene som sendes, men det går utover hvordan samtalen oppleves for begge parter.

G711 tar omtrent 87 kilobits pr. sekund for en samtale. G711 tar altså 5220 kilobits pr. minutt for en samtale, altså 652 kilobytes (KB). Dette gjelder én vei, så vi dobler det for begge veier og kommer til 1304 KB, omtrent 1,3 MB pr. minutt med samtale. For en times samtale er vi opp i ca. 80 MB.

Altså: Ca. 1,3 MB pr. minutt med samtale med meget god kvalitet.


Kan jeg ringe nødnummer fra IP-telefon?

Du kan ta med IP-telefoni over hele Norge (og verden!) og fortsatt ringe på det norske fastnettet. Det kan dessverre være en utfordring om man må ringe et nødnummer, da nummeret du ringer fra ofte bestemmer hvilken sentral du får kontakt med. For eksempel: Ringer du med IP-telefon fra Oslo med et Rogalands-nummer, kommer du til Rogaland sin nødsentral, og må derfra settes over.

Vi har derfor lagt ut en funksjon på Min Side hvor vi ber deg fylle inn nødnummer-informasjon som gjelder ditt nummer. Når du oppgir adresser der vil vi overføre informasjonen om adressen du har huket av for i øyeblikket til en database som ruter deg til riktig nødsentral i forhold til den oppgitte adressen. Oppgi der det er mulig alle adresser IP-telefonen du ringer med kan befinne seg på, for eksempel: adressen til hytta, feriehuset, hotellet, en venn, en slektning. Du kan lagre flere alternativ, og huke av for det som stemmer i øyeblikket.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Denne informasjonen er taushetsbelagt og vil kun brukes til nødnummerruting
  • Å fylle inn adresse her er ingen erstatning for å gi informasjon muntlig når man ringer nødnummer. Oppgi alltid hvem, hvor, hva når du ringer nødnummer