Bria for Android

Hvordan konfigurere et iplink-abonnement til bruk på Bria for Android

For privat- og bedriftskunder (ikke sentralbord!)

Settings -> Accounts -> +
Account type: SIP – Making calls

Account name: Valgfritt, til egen oversikt
Display as: Valgfritt, for apparater som støtter dette kan dette vises i displayet når du ringer (avhenger av mottakers apparat)
Username: Ditt telefonnummer hos iplink, åtte siffer
Password: Ditt SIP-passord, som tilsendt etter bestilling av iplink Soft
Domain: sipit.iplink.no

Account Advanced -> scroll ned til (Transport and Security) SIP Transport -> velg UDP

Trykk tilbake til kontoen kan aktiveres og blir grønn. Får du feilmelding her, gå til feilsøking av iplink Soft eller gå gjennom trinnene og pass på at du ikke har skrevet noe feil eller hoppet over noe.

Gå deretter til Settings -> Advanced Settings -> Mobile Audio Codecs. Fjern ALLE codecs utenom g711u, g711a.
Gå deretter til Settings -> Advanced Settings -> Wi-Fi Audio Codecs. Fjern ALLE codecs utenom g711u, g711a.

Telefonen er nå klar til bruk.


For sentralbordkunder

Settings -> Accounts -> +
Account type: SIP – Making calls

Account name: Valgfritt, til egen oversikt
Display as: Valgfritt, for apparater som støtter dette kan dette vises i displayet når du ringer (avhenger av mottakers apparat)
Username: Ditt telefonnummer hos iplink, åtte siffer dersom direktenummer/fire siffer dersom internnummer
Password: Ditt SIP-passord, som tilsendt etter bestilling av iplink Soft
Domain: dittkundenummer.c.iplink.no (Kundenummeret består av seks tall og står oppført i SIP-brevet du har fått)

Account Advanced -> scroll ned til (Account additional) Outbound Proxy: centrex.iplink.no
Scroll ned til (Transport and Security) SIP Transport -> velg UDP

Trykk tilbake til kontoen kan aktiveres og blir grønn. Får du feilmelding her, gå til feilsøking av iplink Soft eller gå gjennom trinnene og pass på at du ikke har skrevet noe feil eller hoppet over noe.

Gå deretter til Settings -> Advanced Settings -> Mobile Audio Codecs. Fjern ALLE codecs utenom g711u, g711a.
Gå deretter til Settings -> Advanced Settings -> Wi-Fi Audio Codecs. Fjern ALLE codecs utenom g711u, g711a.

Telefonen er nå klar til bruk.