Sentralbord

Veiledninger for bruk av iplink Sentralbord

Jeg vil lese om ringekoder

Hvordan logge av og på kø, hvordan endre talemeldinger, hvordan åpne og stenge sentralbordet

Jeg vil lese om lydmeldinger

Hvilke meldinger leses høyt for innringer når det er åpent/stengt/under venting i kø, m.m.