IP-telefoner

Veiledning til bruk av Cisco SPA SPA525G / SPA514G / SPA504G

Sette over fra SPA5XXG

A og B er i samtale, A ønsker å sette over til C.

A velger først «X-fer» (eller «Transfer») på SPA5XXG sin skjerm, tast deretter inn firesifret internnummer til C og trykk «Dial». A ringer nå C. Når C løfter røret, er A og C i samtalene alene. Dette kan være nyttig for eksempel for å forklare hvem du skal sette over.

Når du ønsker å koble sammen B og C i en samtale, trykker du «X-fer» igjen. B og C er da i en samtale, og A er ute av samtalen.

Oppsett av Wi-Fi på SPA525G

Gå til menyen på telefonen ved å trykke knappen som ser ut som et ark, til venstre for knappen som ser ut som en hånd.

Gå ned til «Network Configuration» og velg denne. Aktiver Wi-Fi dersom det ikke alt er gjort, ved å trykke pil mot høyre når Wi-Fi er markert slik at knappebildet ved siden av blir avhuket og grønn.

Deretter gå ned til «Wi-Fi Configuration» og velg denne. Velg så «Wireless Profile». Her får du opp en liste over nettverk som er lagt til i telefonen din, dersom noen alt er lagt inn.

Finner du nettverket du skal koble til her, velg «Connect» (tredje knapp fra venstre). Dersom nettverket du skal koble til ikke er i denne listen enda, velg alternativet som heter «Scan» (andre knapp fra venstre). Etter scanning får du opp en liste over tilgjengelige trådløse nettverk. Når du finner ditt nettverk, velg «Add». Du er nå inne i oppsett for din nye Wireless Profile.

Først må du sette sikkerhetsmodus. Hvilken sikkerhetsmodus du skal bruke kommer an på nettverket du skal koble til. Internettleverandør/leverandør av trådløs router kan hjelpe deg med dette hvis du ikke har informasjonen. Dersom du har trådløst nettverk fra iplink er sikkerhetsmodus WPA2 PSK med TKIP cipher shared key. Velg korrekt sikkerhetsmodus for ditt nettverk og begynn å fylle ut feltene nedover. Når dette er fylt trykker du «Set».

Ditt nettverk vil nå komme opp i listen over Wireless Profiles og du kan herfra velge «Connect». Dersom informasjonen du har fylt ut i forrige steg er korrekt, vil telefonen nå logge seg på det trådløse nettverket.