Endringer

Viktig informasjon

Endringer i abonnement og kundeservice

Endringer gjeldende fra 01.01.2019

Fra 01.01.2019 vil både abonnement og kundeservice se annerledes ut hos iplink, slik at vi kan fokusere på å levere enda bedre telefoni til kundene våre.

Denne siden har vi laget for å gi informasjon om alle endringene, og svare på spørsmål dere har. Det er viktig at du leser nøye gjennom all informasjon som gjelder ditt abonnement og kundeforhold.

Du kan hoppe direkte til kategorien du vil lese mer om ved å trykke på linken som gjelder deg. I bunnen av hver kategori vil du finne svar på spørsmål du kanskje har. Les all informasjonen om endringene nøye.


Les om endringer i privatabonnement
Les om endringer i bedriftsabonnement
Les om endringer i kundeservice
Les om endringer i pris for å ringe utland


Historikk

iplink har laget og solgt bredbåndstelefoni til privat- og bedriftskunder fra 2004. I 14 år har det ikke vært store endringer i tilbudet. Da vi startet i 2004 var IP-telefoni-markedet annerledes, med mange små aktører som kjempet om benet. Disse små og større selskapene har i stor grad blitt «spist opp» av duopolet Telenor/Telia, mens iplink står igjen som en av få uavhengige aktører — vi leverer fortsatt vår egen telefoni på vår egen plattform, og det kommer vi til å fortsette med.

Vi merker at markedet stiller nye krav til IP-telefoni og tilpasser oss stadig dette. I lang tid har vi også beholdt vårt tradisjonelle oppsett med mange abonnement å velge mellom, ulike priser og pakker. Dette endrer vi nå på. For at vi skal kunne fokusere på å gi dere den beste telefonien vi kan levere, kommer vi til å endre hvordan abonnementene våre ser ut.


Endringer i privatabonnement

iplink Norge, Topp, Global, EU og Kontant utgår og vi går over til kun ett privatabonnement.

Det betyr at kunder som i dag har iplink Norge, Topp, Global, EU eller Kontant vil ha sitt gamle abonnement frem til 31.12.2018. Dersom abonnementet fortsetter etter dette, vil det automatisk overføres til det nye abonnementet. Det gis ingen unntak til dette. Dersom du ikke ønsker å gå over til det nye abonnementet må du si opp innen 31.12.2018.

Det nye privatabonnementet

Privat-abonnement

149,–/mnd

Ubegrenset ringing til norske fast- og mobilnummer

  • Dersom du har adapter fra oss, beholder du dette kostnadsfritt videre.
  • Vi tilbyr ikke lenger inkluderte minutter til utland, all utenlandstrafikk blir fakturert pr. sekund i henhold til den nye prislisten
  • Dersom du ringer til utland kan du be om tilbud på minuttpakke til disse destinasjonene! Det gjør du via vårt kontaktskjema.

Når skjer endringen? FOR PRIVATKUNDER

Endringen vil skje fra 01.01.2019. Vi etterskuddsfakturerer (faktura for desember kommer i januar, faktura for januar kommer i februar osv.), og det betyr at din siste faktura for nåværende abonnement vil komme i begynnelsen av januar.

Dersom du velger å beholde abonnementet ditt, vil hele januar faktureres i henhold til det nye abonnementet ditt – fakturaen for dette vil komme i februar.

Kan jeg fortsatt ha to linjer på adapteren min? FOR PRIVATKUNDER

Ja, dette er inkludert i prisen.

Endrer noen av mine tjenester seg? FOR PRIVATKUNDER

Ingen tjenester endrer seg.

Jeg vil avslutte mitt abonnement hos dere FOR PRIVATKUNDER

Ta kontakt via vårt kontaktskjema. I forbindelse med endringen slipper du ordinær oppsigelsestid (som er en måned fra førstkommende månedsskifte), og uansett når du sier opp før 31.12.2018 vil 31.12.2018 være din avsluttende dato for abonnementet.

Kan jeg beholde min adapter? FOR PRIVATKUNDER

Du kan beholde din adapter, enten du velger å si opp eller beholde abonnementet.


Endringer i bedriftsabonnement

Tidligere iplink Bedrift og Bedrift+ utgår og erstattes med ett bedriftsabonnement for de med opp til fire nummer. For de som har flere enn fire nummer går de over til sentralbord.

Det betyr at kunder som i dag har iplink Bedrift eller Bedrift+ vil ha sitt gamle abonnement frem til 31.12.2018. Dersom abonnementet fortsetter etter dette, vil det automatisk overføres til det nye bedriftsabonnementet (1–4 nummer nummer) eller sentralbord (4 nummer og oppover). Det gis ingen unntak til dette. Dersom du ikke ønsker å gå over til det nye abonnementet må du si opp ett eller flere nummer innen 31.12.2018.

De nye bedriftsabonnementene

Bedriftsabonnement

189,–/mnd

1–4 nummer
«Summetone-abonnement» uten avanserte funksjoner

Tilgang til softphone inkludert i prisen. Kostnad for tredjeparts-software i forbindelse med dette kommer evt. i tillegg, og faktureres ikke av iplink.

Pris til norske fastnummer: 0,15/min.
Pris til norske mobilnummer: Uendret

Sentralbord

649,–/mnd

Tilgang til alle sentralbordfunksjoner som åpningstider, køstyring, ringegrupper, velkomstmeldinger, talepostkasse m.m.

Tilgang til softphone inkludert i prisen. Kostnad for tredjeparts-software kommer evt. i tillegg, og faktureres ikke av iplink.

Pris til norske fastnummer: 0,15/min.
Pris til norske mobilnummer: Uendret

  • Du kan kun ha opp til fire nummer på bedriftsabonnementet. Ønsker du flere nummer, må du ha sentralbord. Det gis ingen unntak til dette

Når skjer endringen? FOR BEDRIFTSKUNDER

Endringen vil skje fra 01.01.2019. Vi etterskuddsfakturerer (faktura for desember kommer i januar, faktura for januar kommer i februar osv.), og det betyr at din siste faktura for nåværende abonnement vil komme i begynnelsen av januar. Dersom du velger å beholde abonnementet ditt, vil hele januar faktureres i henhold til det nye abonnementet ditt – fakturaen for dette vil komme i februar.

Endrer noen av mine tjenester seg? FOR BEDRIFTSKUNDER

Ingen tjenester endrer seg.

Hva skjer om jeg har flere enn 4 nummer? FOR BEDRIFTSKUNDER

Ditt abonnement vil automatisk endres til iplink Sentralbord til 649,–/måned.

Jeg vil avvikle ett eller flere av mine ekstranummer FOR BEDRIFTSKUNDER

Ta kontakt via vårt kontaktskjema for å avvikle ekstranummer.

Jeg vil avslutte mitt abonnement hos dere FOR BEDRIFTSKUNDER

Ta kontakt via vårt kontaktskjema. I forbindelse med endringen slipper du ordinær oppsigelsestid (som er en måned fra førstkommende månedsskifte), og uansett når du sier opp før 31.12.2018 vil 31.12.2018 være din avsluttende dato for abonnementet.


Endringer i kundeservice

Historikk

iplink er et lite firma som ble startet av gründeren Arve Rasmussen i 2004. I alle år har firmaet hatt få, men svært dedikerte ansatte som er eksperter på sitt område. Når kundene har ringt oss har det vært de som direkte jobber med løsningen som har svart på telefonen; vi har aldri brukt eksterne callcenter eller vikarer som ikke har hatt dyp kjennskap til bedriften.

Vi opplever en økning i antall henvendelser til avdelingen for teknisk support, og vi vil derfor øke tilgjengeligheten ved automatisere kundeservice via vår chatbot, Jules. Det betyr at de dagligdagse spørsmålene om faktura og bestilling vil besvares der, mens våre ansatte i større grad vil flyttes vekk fra den gamle typen kundeservice som utføres over telefon.

Samtidig opplever vi en økning i antall henvendelser om hva slags tjenester dere ønsker dere, og vi vil ligge frempå og utvikle disse i rask takt ettersom behovene melder seg. Det kan vi gjøre, siden vi har utviklet hele denne plattformen på egen hånd. Ved å flytte fokuset for de ansatte litt vekk fra den typen kundeservice som tilhører et annet århundre, håper vi å kunne levere enda bedre telefoni til våre kunder.

Kundeservice for privatkunder

Privatkunder kan fra 15.01.2019 motta kundeservice på følgende måte:

– Via vår chatbot, Jules (gratis, behandlingstid: umiddelbar)
– Feilsøking av egen tilkobling via guider på hjemmesiden (gratis, behandlingstid: umiddelbar)
– Grunnleggende support via epost post@iplink.no (gratis, behandlingstid: 3–7 dager)
Grunnleggende support betyr support av teknisk feil der feilen befinner seg på iplink sin plattform og ikke er relatert til kundens eget utstyr eller kundens eget nettverk, alt utover dette regnes som avansert support
– Avansert support etter avtale (1190,–/time for feilsøking og hjelp til retting, behandlingstid: 1–5 dager)

Kundeservice for bedriftskunder

Bedriftskunder kan fra 15.01.2019 motta kundeservice på følgende måte:

– Via vår chatbot, Jules (gratis, behandlingstid: umiddelbar)
– Grunnleggende support via epost post@iplink.no (gratis, behandlingstid: 2–5 dager)
Grunnleggende support betyr support av teknisk feil der feilen befinner seg på iplink sin plattform og ikke er relatert til kundens eget utstyr eller kundens eget nettverk, alt utover dette regnes som avansert support
– Avansert support etter avtale (950,–/time for feilsøking og hjelp til retting, behandlingstid: 1–2 dager)
– Avansert support med Business Support-avtale (475,–/time for feilsøking og hjelp til retting, behandlingstid: umiddelbar), ta kontakt med oss for avtale om dette

Kostnad for hjemmebesøk av montør eller tekniker kommer i tillegg til supportpriser.


Endringer i tellerskrittpriser til utland

Vi kommer ikke lenger til å tilby inkluderte tellerskritt til utland i noen av abonnementene våre. Det vil være mulig å bestille minuttpakker som faktureres månedlig og inkluderer minutter til de landene du ønsker å ringe til, for tilbud på minuttpakker bestiller du dette via vårt kontaktskjema.

Utlandsprisene vil endres fra 01.01.2019. Ny prisliste finner dere her:

Ringepriser – privat

Ringepriser – bedrift

Hvordan finne din destinasjon

Velg produkt som tilsvarer abonnementet du ønsker å slå opp priser for.

I feltet «prefiks» fyller du ut landskode (47 for norske nummer, 46 for svenske nummer, og så videre) etterfulgt av begynnelsen på telefonnummeret du lurer på prisen til. Den mest spesifikke oppføringen er den som gjelder det nummeret du ønsker å ringe.

For eksempel: Ved søk på det norske spesialnummeret 815 69 060 fyller du inn 47815 i feltet «prefiks» og får én oppføring som resultat. Oppføringen gjelder da alle norske nummer som starter med 815, inkludert 815 69 090. Får du ingen resultater, forsøk å fjerne siffer fra slutten av nummeret til du får et resultat.